Yayın İlkeleri

Referans Kıbrıs Yaşam Sitesi,  basın meslek ilkelerine bağlıdır. Doğruluk, güvenilirlik ve bağımsızlık, basın meslek ilkeleri doğrultusunda yayın yapmayı temel prensibi olarak gören Referans Kıbrıs Yaşam Sitesi’nin en önemli ilkeleridir.

Bu doğrultuda Referans Kıbrıs Yaşam Sitesi’nde

 • Objektiflik ilkesi gözetilir. Doğruluğu kanıtlanmamış haber ve bilgiye yer verilmez.
 • Ayrımcı bir dil kullanmaz. Hiçkimse dili, dini, yaşı, cinsiyeti, cinsel kimliği ve cinsel yönelimi, sosyo ekonomik durumu, mesleği, eğitimi, milliyeti, ırkı ve bedensel ve zihinsel engelleri nedeniyle aşağılanamaz. Bu unsurlara dayalı olarak yanıltıcı ve kışkırtıcı yayın yapılamaz.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü gözetilir. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, insan haklarına ve demokrasiye aykırı yayınlarda bulunulamaz.
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
 • Hiç kimse somut bilgi ve belge bulunmadıkça, yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz. Mahkemeye konu olan olaylarla ilgili haberlerde, kişilerin suçluluğu kanıtlanana kadar, kişilerin isimlerine ve fotoğraflarına açık bir şekilde yer verilemez ve kişileri suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerde bulunulamaz.
 • Adli konulu haberlerde, haberlerin aktarım dili özenle seçilir. Kullanılan dilde ve yayının bütününde şiddet ayrıntılarına yer verilemez, pornografik ve suça teşvik edici ifadeler kullanılamaz.
 • İnsanların vücut bütünlüğüne saygı gösterilir. Ölen veya yaralanan kişilerin bedenleri hiçbir fotoğraf konusuna malzeme olamaz. Yayınlarda kan ve şiddet unsuru içeren fotoğraflar kullanılamaz. Bu yönde yazılı ifadelere yer verilemez.
 • Bir olay sonucunda yaşamını yitirenlerin isimleri, aileleri öğrenene dek kesinlikle yayınlanamaz. Cenaze haberlerinde insanlara ve ölen kişinin yakınlarına travma yaşatacak öğeler yer alamaz.
 • Özel hayatın gizliliği esastır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayınlar yapılamaz. Özel hayatın gizliliğinin ihlali sonucunda elde edilen bilgi, belge ve görüntüler yayınlanamaz. Ancak kamu yararına olan hallerde, ilgili yasalara uygun olarak yayıncılık yapılabilir.
 • Çocuklar özel olarak korunur. Çocukları mağdur eden, ayrımcılık yaratan, suçlayan yayınlarda bulunulamaz. Suça itilen çocukların isimleri ve fotoğrafları açık bir şekilde yayınlanamaz.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yayıncılık anlayışından hareketle, hiç kimseye karşı cinsiyeti, cinsel kimliği ve cinsel yöneliminden ötürü yargılayıcı, dışlayıcı yayınlar yapılamaz. Cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim üzerinden şiddet, kin ve nefret söyleminde bulunulamaz, ayrımcılık yapılamaz.
 • Hayvan haklarına duyarlı, çevreyi gözeten, doğanın korunmasına özel önem atfeden bir yayıncılık anlayışı yürütülür.
 • Kaynağın gizliliği korunur.  Kamu yararı olmadığı hallerde gizli kalmak kaydıyla verilen bilgiler ifşa edilemez, yayınlanamaz.
 • Kişilerin ve kurumların cevap ve düzeltme hakkı saklıdır.

proofreading service