" /> Mehmet Öner Ekinci – Yazarlar – Referans Kıbrıs
 • Grev Hakkının Kullanılması ve Grevin Ertelenmesi/Yasaklanması (1)

  Grev konusunu irdelerken, ta baştan, ülkemizde grevle ilgili olarak yaşanan iki çarpıcı olguya değinmeden geçmeye olanak bulunmamaktadır. Bunlardan birincisi, grevlerin yalnızca kamuda gerçekleştirilebilmesi; diğeri ise, kamuda yapılan grevlerin, hangi hizmet dalında yapılırsa yapılsın, sürekli olarak Bakanlar Kurulunca,...

  • 8 Ekim 2014 11 15
  • 0
 • Hukukun Toplumsal İşlevi ve Sorunlar

  Hukuk, toplum halinde birlikte yaşamanın vazgeçilmez öğesi, toplu halde yaşayan bireylerin kendi aralarındaki ve devletle olan ilişkilerinin düzenleyicisidir.Hukuk,  devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzendir. Hukuk ve toplumsal yaşam sürekli olarak karşılıklı etkileşim içindedir....

  • 1 Ekim 2014 07 00
  • 0